HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Szociális osztály

 

Gyermekpénz igényléséhez szükséges iratok:

Csak abban az esetben szükséges külön kérni, ha nem igényli egyik szülő sem a gyermeknevelési szabadságot vagy az ösztönzőt

 • személyazonossági igazolvány, mindkét szülőé (eredeti és másolat )
 • az újszülött születési bizonyítványa (eredeti és másolat)
 • banki folyószámlát igazoló irat (ha bankszámlára kéri a pénzt)
 • típuskérés kitöltése

Gyermeknevelési szabadsághoz szükséges iratok:

 • személyazonossági igazolvány, mindkét szülőé (eredeti és másolat)
 • az újszülött születési bizonyítványa (eredeti és másolat)
 • házasságlevél (eredeti és másolat)
 • banki folyószámlát igazoló irat (ha bankkártyára kéri a pénzt)
 • igazolás a munkahelyéről (Adeverință - Anexa nr.2) (Az ételjegy értékét is oda kell számolni a nettó jövedelemhez, ha a kérelmező részesült ételjegyben, a lap alján ezt meg kell jegyezni)
 • a munkaszerződés felfüggesztése a munkahelyéről (Act adițional/Decizie)
 • típuskérés kitöltése
 • típusnyilatkozat kitöltése
 • másik szülő típusnyilatkozatának kitöltése

Gyermeknevelési ösztönző igényléséhez szükséges iratok:

 • személyazonossági igazolvány, mindkét szülőé (eredeti és másolat)
 • az újszülött születési bizonyítványa (eredeti és másolat)
 • házasságlevél (eredeti és másolat)
 • banki folyószámlát igazoló irat (ha bankszámlára kéri a pénzt)
 • igazolás a munkahelyéről (típusnyomtatvány)
 • visszaalkalmazás a munkahelyéről (Act adițional, Decizie, Dispoziție)
 • az új munkaszerződés, ha nem ugyanahhoz a vállalathoz megy vissza, ahonnan gyermeknevelési szabadságra eljött (eredeti és másolat)
 • típuskérés kitöltése
 • típusnyilatkozat kitöltése

Fűtéspótlék - 226/2021-es törvény

Felhívás fűtéspótlék igénylésére

Azok az egyedülálló személyek vagy családok igényelhetik a fűtéspótlékot gázra vagy fára, akiknek az egy főre eső havi átlag jövedelme nem haladja meg a 1386 lejt családok esetében, 2053 lejt egyedülálló személyek estében.

Szükséges iratok:

 • 1. típuskérés (pdf 1) kitöltése - azoknak, akik nem részesülnek szociális segélyben vagy családi pótlékban
 • 2. típuskérés (doc) kitöltése - azoknak, akik már részesülnek szociális segélyben vagy családi pótlékban
 • 3. típuskérés (pdf 3) - megnyitásához Adobe Reader szükséges. útmutató videó a kitöltéshez
 • személyazonossági igazolvány másolat
 • gyermekek esetében keresztlevél másolat
 • fizetési igazolás vagy nyugdíj szelvény
 • igazolás a polgármesteri hivataltól, hogy van háza a kérelmezőnek
 • a polgármesteri hivatal adó osztályáról igazolás az ingó- és ingatlan javakra vonatkozóan
 • bankszámlakivonat amennyiben van bankban pénz elhelyezve
 • földalapú támogatás összegét igazoló irat
 • bármilyen jövedelmet igazoló irat
 • földgáz támogatás esetében gázszámla

A támogatásra való jogosultságot kizáró ingó és ingatlan javak listája.

Támogatás hátrányos helyzetű óvodás gyermekeknek

A 49/2020-as törvény alapján 2021 januárjától változtak a jóváhagyási feltételek a szociálisan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek támogatásával kapcsolatosan.

A támogatást, illetve az óvodai értékjegyet azok az óvodás gyermekek szülei igényelhetik, akik családi pótlékra is jogosultak, abban az esetben, ha megfelelnek a következő feltételeknek:

- az óvodáskorú gyermek vagy gyermekek be vannak íratva az óvodába vagy napközibe és rendszeresen részt vesznek az oktatásban. Ez azt jelenti, hogy a gyermek havonta legfeljebb háromszor hiányozhat szülői igazolással és orvosi igazolással is csak kevesebb, mint az oktatási napok fele igazolható. A törvény évente egyszer engedi meg, hogy egészségügyi okból több hiányzása legyen a gyermeknek, mint a hónapban a tanítási napok fele.

- az egy főre eső havi jövedelmük nem haladja meg a 633,90 lejt.

Ebben az esetben nem kell küllőn kéréssel igényelni az óvodai értékjegyeket, hanem egyszerre a családi pótlékkal igényelhető.

Az óvodai értékjegyet igényelhetik azokra az óvodás gyermekekre is, akiknek ideiglenesen gyám van kinevezve a 272/2004 törvény 104-es cikkelye alapján. Ebben az esetben a kinevezett személy teheti le a kérést a következő feltételekkel:

- a saját családjának az összjövedelme nem haladhatja meg a családi pótlék jogosultsági küszöbét (a 633,90 lejt).

Az óvodai jegy értéke 120 lej gyermekenként.

A támogatás a helyi polgármesteri hivatalban kérvényezhető. A támogatás a nyári vakáció idejére nem jár.

A támogatáshoz szükséges iratok:

 • személyazonossági igazolvány másolatok
 • családi könyv másolata (ha nincs, a gyermekek születési bizonyítványának és a szülők házasságlevelének másolata)
 • nettó fizetési igazolás - (előző havi) tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, amennyiben nem kap azt is fel kell tüntetni az igazolásban
 • munkanélküliek esetében munkanélküli segélyről szelvény (şomer)
 • nyilatkozat a jövedelemről és jövedelmi igazolás a székelyudvarhelyi pénzügyről- azon személyeknek, akik nem folytatják tanulmányaikat és nincsenek alkalmazási minőségben sem
 • bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás
 • gyermekek számára óvodai igazolás
 • végleges válási végzés vagy bírósági végzés a gyermek(ek) elhelyezéséről- esetenként
 • típuskérés kitöltése

Szülői jogok átruházása külföldön munkát vállaló szülők esetében

Külföldön munkát vállaló szülők kötelezettsége:

Ha mindkét szülő külföldön szeretne munkát vállalni, 40 nappal az indulás előtt kötelesek bejelenteni ezt a polgármesteri hivatalba. Mindkét szülő távozása esetén bírósági végzéssel ideiglenes gyámot kell kinevezni az itthon maradt gyermekek mellé, ők felelnek a gyermekért, amíg a szülők külföldön tartózkodnak. Amennyiben a szülők nem teljesítik eme kötelezettségüket büntetésben részesülhetnek. Amíg a szülők külföldön tartózkodnak, a család nem részesülhet semmilyen szociális juttatásban, a szociális segély és a családi pótlék folyósítása lezárásra kerül.

Abban az esetben is, ha a házastársak vagy élettársak közül csak az egyik szülő megy külföldre dolgozni, be kell jelenteni a helyi polgármesteri hivatal Szociális osztályán, de nem kell hivatalos gyámot kinevezni.

Szükséges iratok:

Ingyenes parkolást igazoló kártya fogyatékkal élő személyek számára

A 448/2006 számú törvény alapján a fogyatékkal élő személyek igényelhetik az ingyenes parkolást igazoló kártyát.


A kéréseket a Polgármesteri hivatal szociális osztályán adhatják le.

A szükséges iratok:

 • kérés
 • Személyazonossági igazolvány eredeti/másolat
 • Gyermekek esetében keresztlevél eredeti/másolat, a szülő vagy a törvényes képviselő személyazonossági igazolvány eredeti/másolat
 • Rokkantságot igazoló határozat eredeti/másolat
 • 2 darab 30*40 fénykép.

Visit Harghita

Harghita app logo RGB

Hargita hazavár

go6WNHwg

Proiect - Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner