HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Agrárgazdasági pályázati lehetőségek 2015-től

Idéntől 15 ezer és 50 ezer euró közötti összegre pályázhatnak farmonként az új Vidékfejlesztési Program első pályázati kiírásában az induló, 40. életévüket be nem töltött fiatal gazdák. A feltételeket és lehetőségeket részletesen összefoglaltuk.

IMG 8402

Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) 2015-2020 időszakban 9,85 milliárd euróval fog rendelkezni, 15 különböző intézkedés keretében nyújt majd támogatást. Az előrejelzések szerint 2015 februárjától (FRISSÍTÉS: várhatóan csak áprilistól) lehet benyújtani a tervjavaslatokat a térítésmentes támogatások elnyerésére, 2015 júniusától lehet számolni azzal, hogy megszületnek az első engedélyek a projektek finanszírozására.

ivel a 2014-es tapasztalat azt mutatja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által a PNDR keretében megnyitott 2 finanszírozási program nem keltett elégséges érdeklődést a gazdálkodók körében, az elkövetkezőkben ismertetjük a pályázati lehetőségeket és a programba foglalt újdonságokat, hogy az érdekeltek idejében tudomást szerezhessenek arról, hogy az elkövetkezendő 6 évben milyen téren és milyen körülmények között juthatnak térítésmentes támogatáshoz az említett program keretében.

Az eddigi gyakorlattól eltérően a program kiemelten fogja kezelni az agrártermelés integrálódását, a termelő és a végső fogyasztó közötti út lerövidítését, hangsúlyozottan fogja felkarolni a családi gazdaságokat. Azok a gazdálkodók, akik a térítésmentes támogatást nemcsak a termelésük fejlesztésére kívánják felhasználni, hanem termékeik feldolgozására is, nagyobb összegű támogatásra számíthatnak.

Aki csak a termelés fejlesztésére kér finanszírozást, az a projekt értékének 50%-ára kaphat térítésmentesen, a többit saját erőből vagy banki hitelből kell fedeznie. Akik termékeik feldolgozására is igényelnek támogatást, a projekt értékének további 20%-ára, vagyis összesen 70%-ra kapnak majd pénzt. Termék feldolgozása lehet például a gabonafélékből előállított állateledel, a húsfélék vágóhídon való feldolgozása, lekvár, gyümölcsíz készítése stb. Abban az esetben, ha a termelés és feldolgozás nem egyéni gazdaság keretében történik, hanem más kistermelőkkel való társulásban, a projekt értékének további 20%-ára jár térítésmentes támogatás, tehát az összérték 90%-ára.
Az agrárgazdaságban tevékenykedők fiatalítását és a fiataloknak új munkahelyek létrehozását kívánja elősegíteni a fiatal gazdáknak nyújtható, a gazdaság nagyságától függően 15.000 eurótól 50.000 euróig terjedő térítésmentes támogatás, melyet a 6.1 jelzésű intézkedés szabályoz. Ez azokat a fiatalokat célozza, akik vidéken kívánnak agrárgazdasági tevékenységet folytatni és megfelelnek az alábbi követelményeknek:

  1. a támogatásigénylő a kérvény benyújtásakor még nem töltötte be 40. életévét;
  2. elsősorban agrárgazdasággal foglalkozó magán- vagy jogi személy, gazdasága Románia területén van és szerepel az APIA agrárgazdaságokat nyilvántartó regiszterében;
  3. először vállalkozik egy agrárgazdaság vezetésére;
  4. rendelkezik a tevékenységhez szükséges szakmai felkészültséggel, illetve vállalja, hogy megszerzi ezt;
  5. benyújt egy vállalkozási tervet (plan de afaceri);
  6. tagja egy agrárgazdálkodással foglalkozó családnak, és a saját gazdálkodásának létrehozása előtt legkevesebb 12 hónapig legalább részmunkaidővel egy agrárgazdaságban dolgozott, amely nem feltétlenül a családi gazdaság.

A támogatást két részletben folyósítják: az elsőt, ami a támogatás 80%-át jelenti, a projekt elfogadásakor fizeti ki a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség (APDRP). A második részletet a vállalkozási tervben foglaltak megvalósítása után fizetik ki, leghamarabb 12 hónap elteltével.

A programba foglalt projektek hatékonyabb finanszírozása érdekében kötelezik azokat a bankokat, amelyek vállalták a hitelnyújtást a pályázati saját hozzájárulás biztosítására, hogy ezt ténylegesen meg is tegyék. Ami az állam által vállalt pénzügyi forrásokat illeti, a kormány 390 millió euró hitelt vett fel az Európai Beruházási Banktól a PNDR program finanszírozására. Ezt 15 részletben folyósítják, 2016. december 24-ig.

Annak érdekében, hogy a PNDR program keretében könnyebben lehessen agrárgazdasági gépeket és berendezéseket venni, a Vidékfejlesztési Beruházások Finanszírozásának Ügynöksége (AFIR) közzétette azoknak a mérvadó áraknak az adatbázisát, melynek alapján versenytárgyalás nélkül lehet gépesíteni a gazdaságokat.

A 2014-2020 Országos Vidékfejlesztési Program az alább felsorolt intézkedési ágak és ezen belül a következő alfejezetek támogatását irányozza elő:

M 01 Ismeretek átadása és információs tevékenység:
-1.1 Szakmai ismeretek megszerzésének támogatása és versenyképesség elnyerése;

-1.2 Bemutató és információ-átadási tevékenység támogatása;

M 02 Tanácsadási tevékenység:

2.1 Gazdák, fiatal gazdák, mikro- és kisvállalkozások számára nyújtott tanácsadás;

M 04 Tárgyi eszközökre fordított beruházások:

4.1 Agrárgazdaságok beruházásai;

4.1 A gyümölcsösökre fordított beruházások;

4.2 Az agrártermékek feldolgozására és marketingjére fordított beruházások;

4.2 Az agrárágazat termékeinek feldolgozására és marketingjére fordított beruházások;

4.3 Az agrár- és erdőgazdaság fejlesztésére, modernizálására és alkalmazkodási képességeik növelésére fordított beruházások;

M 06 Gazdálkodások és vállalkozások fejlesztése:

6.1 Fiatal gazdák berendezkedésének támogatása;

6.2 Vidéki, nem agrár jellegű tevékenységek létrehozásának támogatása;

6.3 Kis gazdaságok fejlesztésének támogatása;

6.4 Agrár ágazaton kívüli tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása;

6.5 Azoknak a kis gazdasággal bíró gazdáknak a kártalanítása, akik véglegesen átadják gazdaságukat más gazdálkodóknak;

M 07 Vidéken levő falvak alapszolgáltatásainak, a falvak felújításának támogatása:

7.2 Alapépítmények (infrastruktúrák) létrehozására és modernizálására szolgáló kisberuházások megvalósítása;

7.6 Kulturális örökségek védelmét szolgáló beruházások;

M 08 Erdőkkel borított övezetek fejlesztése, az erdők életképességének feljavítása:

8.1 Erdősítés és erdősítésre alkalmas területek létrehozása;

M 09 Termelői csoportok létrehozása a gyümölcstermelő ágazatban:

9.1 Termelői csoportok létrehozása a gyümölcstermelő ágazatban;

M 10 Agrár-környezetvédelem és éghajlat:

10.1 Agrár-környezetvédelemre és éghajlati befolyások semlegesítésére történő kifizetések;

10.2 Kipusztulással fenyegetett helyi állatfajok oltalmazása;

M 11 Környezetbarát agrártevékenység:

11.1 Környezetbarát agrártevékenységre való áttérés támogatása;

11.2 Környezetbarát agrártevékenységek fenntartásának támogatása;

M 13 Kifizetések azokban az övezetekben, amelyek természetes vagy más jellegzetes korlátozásoknak vannak kitéve:

13.1 Hegyi övezetekben történő kifizetések;

13.2 Kifizetések olyan övezetekben, amelyek jelentős természetes korlátozásoknak vannak kitéve;

13.3 Kifizetések olyan övezetekben, amelyek jellegzetes korlátozásoknak vannak kitéve;

M 15 Erdők környezetvédelmét célzó szolgáltatások, éghajlati jelenségekkel kapcsolatos szolgáltatások, erdők oltalma:

15.1 Erdők környezetvédelmével kapcsolatos kifizetések;

M 16 Együttműködés – szövetkezés:

16.1 Agrár, élelmiszeripar és erdőgazdasági ágazatok keretében kísérleti tervek, új termékek előállítása, új eljárások, új műszaki folyamatok létrehozására és működtetésére szolgáló operatív csoportok (GO) létesítésének támogatása;

16.1a Operatív csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása, kísérleti tervek, termékek, eljárások fejlesztése;

16.4 A kereskedelmi láncok egységei függőleges és vízszintes együttműködésének támogatása;

16.4A Kereskedelmi láncok egységei közötti függőleges és vízszintes együttműködés támogatása;

M 17 Kockázat kezelése:

17.2 Segélyalapok (fonduri mutuale) létrehozása és működtetése;

M 19 A LEADER-ek helyi fejlesztése:

19.1 Előkészítő támogatás;

19.2 A helyi fejlesztések stratégiája keretében a különböző tevékenységek gyakorlatba ültetésének támogatása;

19.3 A Helyi Akció Csoportok tevékenységeinek előkészítése és gyakorlatba ültetése;

19.4 Működési költségek támogatása.

 

ivel a 2014-es tapasztalat azt mutatja, hogy a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által a PNDR keretében megnyitott 2  finanszírozási program nem keltett elégséges érdeklődést a gazdálkodók körében, az elkövetkezőkben ismertetjük a pályázati lehetőségeket és a programba foglalt újdonságokat, hogy az érdekeltek idejében tudomást szerezhessenek arról, hogy az elkövetkezendő 6 évben milyen téren és milyen körülmények között juthatnak térítésmentes támogatáshoz az említett program keretében.

Az eddigi gyakorlattól eltérően a program kiemelten fogja kezelni az agrártermelés integrálódását, a termelő és a végső fogyasztó közötti út lerövidítését, hangsúlyozottan fogja felkarolni a családi gazdaságokat. Azok a gazdálkodók, akik a térítésmentes támogatást nemcsak a termelésük fejlesztésére kívánják felhasználni, hanem termékeik feldolgozására is, nagyobb összegű támogatásra számíthatnak.

Aki csak a termelés fejlesztésére kér finanszírozást, az a projekt értékének 50%-ára kaphat térítésmentesen, a többit saját erőből vagy banki hitelből kell fedeznie. Akik termékeik feldolgozására is igényelnek támogatást, a projekt értékének további 20%-ára, vagyis összesen 70%-ra  kapnak majd pénzt. Termék feldolgozása lehet például a gabonafélékből előállított állateledel, a húsfélék vágóhídon való feldolgozása, lekvár, gyümölcsíz készítése stb. Abban az esetben, ha a termelés és feldolgozás nem egyéni gazdaság keretében történik, hanem más kistermelőkkel való társulásban, a projekt értékének további 20%-ára jár térítésmentes támogatás, tehát az összérték 90%-ára.

- See more at: http://www.7hatar.ro/hu/component/content/article/139-palyazatok/865-agrargazdasagi-palyazati-lehetosegek-2015.html#sthash.9vUsKfz7.dpuf

IMG 8402

Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) 2015-2020 időszakban 9,85 milliárd euróval fog rendelkezni, 15 különböző intézkedés keretében nyújt majd támogatást. Az előrejelzések szerint 2015 februárjától (FRISSÍTÉS: várhatóan csak áprilistól) lehet benyújtani a tervjavaslatokat a térítésmentes támogatások elnyerésére, 2015 júniusától lehet számolni azzal, hogy megszületnek az első engedélyek a projektek finanszírozására.

- See more at: http://www.7hatar.ro/hu/component/content/article/139-palyazatok/865-agrargazdasagi-palyazati-lehetosegek-2015.html#sthash.9vUsKfz7.dpuf
Idéntől 15 ezer és 50 ezer euró közötti összegre pályázhatnak farmonként az új Vidékfejlesztési Program első pályázati kiírásában az induló, 40. életévüket be nem töltött fiatal gazdák. A feltételeket és lehetőségeket részletesen összefoglaltuk. - See more at: http://www.7hatar.ro/hu/component/content/article/139-palyazatok/865-agrargazdasagi-palyazati-lehetosegek-2015.html#sthash.9vUsKfz7.dpuf
Idéntől 15 ezer és 50 ezer euró közötti összegre pályázhatnak farmonként az új Vidékfejlesztési Program első pályázati kiírásában az induló, 40. életévüket be nem töltött fiatal gazdák. A feltételeket és lehetőségeket részletesen összefoglaltuk.

IMG 8402

Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) 2015-2020 időszakban 9,85 milliárd euróval fog rendelkezni, 15 különböző intézkedés keretében nyújt majd támogatást. Az előrejelzések szerint 2015 februárjától (FRISSÍTÉS: várhatóan csak áprilistól) lehet benyújtani a tervjavaslatokat a térítésmentes támogatások elnyerésére, 2015 júniusától lehet számolni azzal, hogy megszületnek az első engedélyek a projektek finanszírozására.

Mivel a 2014-es tapasztalat azt mutatja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által a PNDR keretében megnyitott 2 finanszírozási program nem keltett elégséges érdeklődést a gazdálkodók körében, az elkövetkezőkben ismertetjük a pályázati lehetőségeket és a programba foglalt újdonságokat, hogy az érdekeltek idejében tudomást szerezhessenek arról, hogy az elkövetkezendő 6 évben milyen téren és milyen körülmények között juthatnak térítésmentes támogatáshoz az említett program keretében.

Az eddigi gyakorlattól eltérően a program kiemelten fogja kezelni az agrártermelés integrálódását, a termelő és a végső fogyasztó közötti út lerövidítését, hangsúlyozottan fogja felkarolni a családi gazdaságokat. Azok a gazdálkodók, akik a térítésmentes támogatást nemcsak a termelésük fejlesztésére kívánják felhasználni, hanem termékeik feldolgozására is, nagyobb összegű támogatásra számíthatnak.

Aki csak a termelés fejlesztésére kér finanszírozást, az a projekt értékének 50%-ára kaphat térítésmentesen, a többit saját erőből vagy banki hitelből kell fedeznie. Akik termékeik feldolgozására is igényelnek támogatást, a projekt értékének további 20%-ára, vagyis összesen 70%-ra kapnak majd pénzt. Termék feldolgozása lehet például a gabonafélékből előállított állateledel, a húsfélék vágóhídon való feldolgozása, lekvár, gyümölcsíz készítése stb. Abban az esetben, ha a termelés és feldolgozás nem egyéni gazdaság keretében történik, hanem más kistermelőkkel való társulásban, a projekt értékének további 20%-ára jár térítésmentes támogatás, tehát az összérték 90%-ára.
- See more at: http://www.7hatar.ro/hu/component/content/article/139-palyazatok/865-agrargazdasagi-palyazati-lehetosegek-2015.html#sthash.9vUsKfz7.dpuf

Idéntől 15 ezer és 50 ezer euró közötti összegre pályázhatnak farmonként az új Vidékfejlesztési Program első pályázati kiírásában az induló, 40. életévüket be nem töltött fiatal gazdák. A feltételeket és lehetőségeket részletesen összefoglaltuk.

 IMG 8402

Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) 2015-2020 időszakban 9,85 milliárd euróval fog rendelkezni, 15 különböző intézkedés keretében nyújt majd támogatást. Az előrejelzések szerint 2015 februárjától (FRISSÍTÉS: várhatóan csak áprilistól) lehet benyújtani a tervjavaslatokat a térítésmentes támogatások elnyerésére, 2015 júniusától lehet számolni azzal, hogy megszületnek az első engedélyek a projektek finanszírozására.

Mivel a 2014-es tapasztalat azt mutatja, hogy a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által a PNDR keretében megnyitott 2  finanszírozási program nem keltett elégséges érdeklődést a gazdálkodók körében, az elkövetkezőkben ismertetjük a pályázati lehetőségeket és a programba foglalt újdonságokat, hogy az érdekeltek idejében tudomást szerezhessenek arról, hogy az elkövetkezendő 6 évben milyen téren és milyen körülmények között juthatnak térítésmentes támogatáshoz az említett program keretében.

Az eddigi gyakorlattól eltérően a program kiemelten fogja kezelni az agrártermelés integrálódását, a termelő és a végső fogyasztó közötti út lerövidítését, hangsúlyozottan fogja felkarolni a családi gazdaságokat. Azok a gazdálkodók, akik a térítésmentes támogatást nemcsak a termelésük fejlesztésére kívánják felhasználni, hanem termékeik feldolgozására is, nagyobb összegű támogatásra számíthatnak.

Aki csak a termelés fejlesztésére kér finanszírozást, az a projekt értékének 50%-ára kaphat térítésmentesen, a többit saját erőből vagy banki hitelből kell fedeznie. Akik termékeik feldolgozására is igényelnek támogatást, a projekt értékének további 20%-ára, vagyis összesen 70%-ra  kapnak majd pénzt. Termék feldolgozása lehet például a gabonafélékből előállított állateledel, a húsfélék vágóhídon való feldolgozása, lekvár, gyümölcsíz készítése stb. Abban az esetben, ha a termelés és feldolgozás nem egyéni gazdaság keretében történik, hanem más kistermelőkkel való társulásban, a projekt értékének további 20%-ára jár térítésmentes támogatás, tehát az összérték 90%-ára.

- See more at: http://www.7hatar.ro/hu/component/content/article/139-palyazatok/865-agrargazdasagi-palyazati-lehetosegek-2015.html#sthash.9vUsKfz7.dpuf

Hargita megyében idén egyedüliként a Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete állíthatja ki azt az igazolást, amelynek alapján a szarvasmarhatartó gazdák a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől (APIA) igényelhetik a jószágok után járó támogatást. Az igazolás kiállításának feltételei változtak a tavalyhoz képest: míg korábban elfogadták minden olyan szervezettől, amely tagja egy országos lefedettségű egyesületnek, idén feltétel az is, hogy legyen olyan alkalmazottja, aki szakember. A Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete foglalkoztat szakembereket, és három éve tagja a Brassó megyei Simental Típusú Pirostarka-tenyésztők Egyesületének, amely szervezet országos lefedettségű.

A Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesületének munkatársai azt kérik, hogy minden településről 1-2 személy gyűjtse össze a szarvasmarhatartó gazdák listáját, és töltse ki az igazolást a gazda adataival, amelyet a csíkszeredai megyeháza (Szabadság tér 5. szám) 244-es irodájában kell benyújtani. Ugyanitt igényelhető a nyomtatvány is, vagy kérhetik telefonon és e-mailben. Elérhetőségek: telefon: 0740-169850, 0740-122490, e-mail: karikascsilla[kukac]hargitamegye.ro, janomonika[kukac]hargitamegye.ro. (közlemény)

- See more at: http://www.7hatar.ro/hu/news/808-hargita-megyei-szarvasmarhatartok-figyelmebe.html#sthash.UtJiOO0O.dpuf
Egyedüliként a Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete állíthatja ki a jószágok után járó támogatáshoz szükséges igazolást. A feltételek is változtak. - See more at: http://www.7hatar.ro/hu/news/808-hargita-megyei-szarvasmarhatartok-figyelmebe.html#sthash.UtJiOO0O.dpuf
Egyedüliként a Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete állíthatja ki a jószágok után járó támogatáshoz szükséges igazolást. A feltételek is változtak.

Hargita megyében idén egyedüliként a Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete állíthatja ki azt az igazolást, amelynek alapján a szarvasmarhatartó gazdák a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől (APIA) igényelhetik a jószágok után járó támogatást. Az igazolás kiállításának feltételei változtak a tavalyhoz képest: míg korábban elfogadták minden olyan szervezettől, amely tagja egy országos lefedettségű egyesületnek, idén feltétel az is, hogy legyen olyan alkalmazottja, aki szakember. A Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete foglalkoztat szakembereket, és három éve tagja a Brassó megyei Simental Típusú Pirostarka-tenyésztők Egyesületének, amely szervezet országos lefedettségű.

A Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesületének munkatársai azt kérik, hogy minden településről 1-2 személy gyűjtse össze a szarvasmarhatartó gazdák listáját, és töltse ki az igazolást a gazda adataival, amelyet a csíkszeredai megyeháza (Szabadság tér 5. szám) 244-es irodájában kell benyújtani. Ugyanitt igényelhető a nyomtatvány is, vagy kérhetik telefonon és e-mailben. Elérhetőségek: telefon: 0740-169850, 0740-122490, e-mail: karikascsilla[kukac]hargitamegye.ro, janomonika[kukac]hargitamegye.ro. (közlemény)

- See more at: http://www.7hatar.ro/hu/news/808-hargita-megyei-szarvasmarhatartok-figyelmebe.html#sthash.UtJiOO0O.dpuf
Egyedüliként a Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete állíthatja ki a jószágok után járó támogatáshoz szükséges igazolást. A feltételek is változtak.

Hargita megyében idén egyedüliként a Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete állíthatja ki azt az igazolást, amelynek alapján a szarvasmarhatartó gazdák a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől (APIA) igényelhetik a jószágok után járó támogatást. Az igazolás kiállításának feltételei változtak a tavalyhoz képest: míg korábban elfogadták minden olyan szervezettől, amely tagja egy országos lefedettségű egyesületnek, idén feltétel az is, hogy legyen olyan alkalmazottja, aki szakember. A Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete foglalkoztat szakembereket, és három éve tagja a Brassó megyei Simental Típusú Pirostarka-tenyésztők Egyesületének, amely szervezet országos lefedettségű.

A Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesületének munkatársai azt kérik, hogy minden településről 1-2 személy gyűjtse össze a szarvasmarhatartó gazdák listáját, és töltse ki az igazolást a gazda adataival, amelyet a csíkszeredai megyeháza (Szabadság tér 5. szám) 244-es irodájában kell benyújtani. Ugyanitt igényelhető a nyomtatvány is, vagy kérhetik telefonon és e-mailben. Elérhetőségek: telefon: 0740-169850, 0740-122490, e-mail: karikascsilla[kukac]hargitamegye.ro, janomonika[kukac]hargitamegye.ro. (közlemény)

- See more at: http://www.7hatar.ro/hu/news/808-hargita-megyei-szarvasmarhatartok-figyelmebe.html#sthash.UtJiOO0O.dpuf
Egyedüliként a Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete állíthatja ki a jószágok után járó támogatáshoz szükséges igazolást. A feltételek is változtak.

Hargita megyében idén egyedüliként a Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete állíthatja ki azt az igazolást, amelynek alapján a szarvasmarhatartó gazdák a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől (APIA) igényelhetik a jószágok után járó támogatást. Az igazolás kiállításának feltételei változtak a tavalyhoz képest: míg korábban elfogadták minden olyan szervezettől, amely tagja egy országos lefedettségű egyesületnek, idén feltétel az is, hogy legyen olyan alkalmazottja, aki szakember. A Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesülete foglalkoztat szakembereket, és három éve tagja a Brassó megyei Simental Típusú Pirostarka-tenyésztők Egyesületének, amely szervezet országos lefedettségű.

A Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Megyei Egyesületének munkatársai azt kérik, hogy minden településről 1-2 személy gyűjtse össze a szarvasmarhatartó gazdák listáját, és töltse ki az igazolást a gazda adataival, amelyet a csíkszeredai megyeháza (Szabadság tér 5. szám) 244-es irodájában kell benyújtani. Ugyanitt igényelhető a nyomtatvány is, vagy kérhetik telefonon és e-mailben. Elérhetőségek: telefon: 0740-169850, 0740-122490, e-mail: karikascsilla[kukac]hargitamegye.ro, janomonika[kukac]hargitamegye.ro. (közlemény)

- See more at: http://www.7hatar.ro/hu/news/808-hargita-megyei-szarvasmarhatartok-figyelmebe.html#sthash.UtJiOO0O.dpuf

Visit Harghita

Harghita app logo RGB

Proiect - Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere